21 feb
2022
  • Mandag, 19.00

Årsmøde for lokalråd i Vingsted

Møde mellem kommunen og alle lokalråd i Vejle Kommune om temaer, der vedrører lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati.