19 jan
2022
  • Onsdag, 19.00

Lokalrådsmøde i idrætscentret

Dagsorden lokalrådets d. 19.01.2022 kl. 19.00 Center Thyregod

1. Velkommen (Ove)

2. By-udvikling (Ove-Jean)
A: Byggegrunde Vesterlundvej - Kildedalen
B: Skovlunden 5
C: Skovlunden - Hinskovvej
D: Kryds ved kirken - P-pladser
E: Byggetilladelse - storparceller - Land/by
F: Fremtidens energikilde i byen
G: Trafik chikane Vesteralle
H: Dormea Borgergade 12

3. Referat fra alle udvalg siden sidst, er der sket noget ?
Hjemmeside Bjarne-Jean
Landsbyfilm Jørgen-Mona-Jean
Asylcenteret Ove
Strategiplan Bjarne-Lillian-Christian (Vi er på kommunens liste i år)
Puljemidler (nedsættes)
Natur-biodiversitet Bjarne- Lillian

4. Foreningsmøde / Byfesten

5. E-mails fra kommunen

6. Næste møde

7. Evt.