Cookies- og privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Thyregod Vester Lokalråds dataansvar

Thyregod-Vester Lokalråd behandler ikke persnooplysninger.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Thyregod Vester Lokalråd er dataansvarlig. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Bjarne Boysen
Adresse:            Skovlunden 101, Thyregod, 7323 Give
Telefonnr.:         24643663
Mail:                   boysen.bjarne@gmail.com

Mail til Thyregod-Vester Lokalråd:     Mail@tvlokalraad.dk
Thyregod-Vester Lokalråd's website: www.tvlokalraad.dk
Thyregod-Vester Lokalråd's CVR-nr.:  41840803

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

1. udgave: 01.12.2021