Kontakt

Sådan kontakter du lokalrådet

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte lokalrådet.

Når du bruger mailadressen mail@tvlokalraad.dk tilgår mailen alle rådsmedlemmerne. Men du kan altid stile din mail til et bestemt rådsmedlem - fx formand eller næstformand - hvis du ønsker en bestemt kontaktperson. Vi bestræber os på altid at kvittere for at have modtaget en henvendelse i løbet af få dage (max en uge).

Rådsmedlemmer

Jean Darly, Thyregod
Jean Darly, Thyregod Formand. Facebook-ansvarlig.
Bjarne Boysen, Thyregod
Bjarne Boysen, Thyregod Næstformand. Hjemmesideredaktør.
Kirsten Welling, Vesterlund Kasserer, sekretær.
Christian Fridmann, Thyregod Rådsmedlem
Jørgen Hein, Vesterlund Rådsmedlem.
Jørgen Schøneman, Thyregod Rådsmedlem

Suppleanter

Ruben Fuglsang Hansen, Thyregod 1. suppleant
Bent Mortensen, Thyregod 2. suppleant