Kontakt

Sådan kontakter du lokalrådet

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte lokalrådet.

Når du bruger mailadressen mail@tvlokalraad.dk tilgår mailen alle rådsmedlemmerne. Men du kan altid stile din mail til et bestemt rådsmedlem - fx formand eller næstformand - hvis du ønsker en bestemt kontaktperson. Vi bestræber os på altid at kvittere for at have modtaget en henvendelse i løbet af få dage (max en uge).

Rådsmedlemmer

Jean Darly, Thyregod
Jean Darly, Thyregod Formand. Facebook-ansvarlig.
Bjarne Boysen, Thyregod
Bjarne Boysen, Thyregod Næstformand. Hjemmesideredaktør.
Kirsten Welling, Vesterlund Kasserer, sekretær.
Jørgen Schøneman, Thyregod Rådsmedlem

Suppleanter

Christian Fridmann, Thyregod Rådsmedlem
Jørgen Hein, Vesterlund Rådsmedlem.