Kontakt

Sådan kontakter du lokalrådet

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte lokalrådet.

Når du bruger mailadressen mail@tvlokalraad.dk tilgår mailen alle rådsmedlemmerne. Men du kan altid stile din mail til et bestemt rådsmedlem - fx formand eller næstformand - hvis du ønsker en bestemt kontaktperson.

Rådsmedlemmer

Ove Kristensen Formand
Jean Darly
Jean Darly Næstformand og sekretær. Facebook-ansvarlig.
Jørgen Hein Rådsmedlem. Vesterlund.
Christian Fridmann Rådsmedlem
Søren Sørensen Rådsmedlem
Jørgen Schøneman Rådsmedlem
Bjarne Boysen
Bjarne Boysen Rådsmedlem. Hjemmesideansvarlig.

Suppleanter

Ruben Fuglsang Hansen 1. suppleant
Bent Mortensen 2. suppleant

Tilknyttet lokalrådet som kasserer

Kirsten Welling Tilknyttet kasserer - ikke rådsmedlem