Lokalrådets forretningsorden

vedtaget d. 23.02.2022:

En forretningsorden er en beskrivelse af spillereglerne for lokalrådets arbejdsform. I vedtægterne står der i §5, at ”Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.”

En forretningsorden er et internt arbejdspapir for lokalrådet. Det er ikke et krav, at der foreligger en forretningsorden, og heller ikke at forretningsordenen er åben for omverdenen. Men lokalrådet har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en åben forretningsorden.

Thyregod-Vester Lokalråds forretningsorden.