Thyregod-Vester Lokalråd

  • Det er lokalrådets formål at være bindeled mellem Thyregod-Vester sogne og Vejle kommune. Rådet ønsker også at medvirke til den lokal udvikling, samarbejde og sammenhold.
  • Lokalrådet ønsker at være synlig og lettilgængelig for områdets borgere og for omverdenen.
  • Lokalrådet indkalder Thyregod-Vesters borgere til mindst ét årligt borgermøde - det såkaldte årsmøde. Valgbar til lokalrådet er enhver, der har fast bopæl i Thyregod-Vester sogne, som er fyldt 18 år og er stemmeberettiget til kommunalvalg m.m.
  • Lokalrådsmøderne er offentlige – dog kan der være lukkede punkter. Mødereferaterne offentliggøres på www.tvlokalraad.dk.
  • Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.