Hvad er et lokalråd, og hvad laver det?

Hvad er et lokalråd?

Efter kommunalreformen i 2007, hvor 271 mindre kommuner blev samlet til 98 større enheder, følte man et behov for at formalisere forbindelserne mellem de lokale områder og storkommunen. Derfor blev der etableret lokale råd mange steder.

I Vejle Kommune er der i dag 33 lokalråd.

Et lokalråd skal være et talerør for lokalområdet og et bindeled mellem lokalsamfundet og kommunen – til gavn for begge parter.

Et lokalråd kan arbejde selvstændigt, men de fleste lokalråd indgår i dag i et løst formaliseret samarbejde med kommunen. Dette samarbejde indebærer på den ene side, at lokalrådet modtager et mindre årligt beløb til dækning af helt basale omkostninger og
mindre projekter. Samtidigt har lokalrådet høringsret i forhold til kommunale tiltag, der påvirker lokalområdet. På den anden side forpligter lokalrådene sig til at være åbne, demokratiske
institutioner, som involverer borgerne, og som overholder visse formalia såsom afholdelse af et årsmøde med fremlæggelse af regnskab og årsberetning. Desuden skal lokalrådene udarbejde demokratisk besluttede vedtægter.

De 33 lokalråd i Vejle Kommune sorterer under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN). 

Hvad laver et lokalråd?

- nogle eksempler:

Landsbyvision for Thyregod-Vester:
Lokalrådet besluttede i strategiplanen af 23.02.2022 at tilmeldeThyregod-Vester til projekt Landsbyvision - læs mere her:

Landsbyvision fortsætter på BorgerLab i februar, 02.02.2024
Work shop for alle borgere, 27.01.2024
Opstart med følgegruppe, 06.11.2023

Cykelsti mellem Thyregod og Vesterlund:

Lokal uenighed om cykelstien, 02.03.2024
Byrådet har nu godkendt 2. etape af stiprojektet, 14.12.2023
2. etape på dagsordenen i Teknisk Udvalg, 20.11.23         
Første del er færdig - andel ikke besluttet endnu, 23.05.2023
Nu klipper vi snoren, d. 21.05.2023
Det går fremad - men langsomt, d. 21.02.2023
Status på cykelstien, d. 19.12.2022
Informationsmøde på efterskolen, d. 16.09.2022
Informationsmøde om cykelstien, d. 01.09.2022
Den endelige beslutning, d. 01.12.2021
Optakt til byrådsmøde, d. 01.12.2021
Flertal i Teknisk Udvalg omgået, d. 27.11.2021 
TV-Syd indslag 28.09.2021, d. 28.09.2021

Fællesvarme i Thyregod? Lokalrådet nedsatte en arbejdsgruppe, som undersøgte, hvordan dette spørgsmål skulle gribes an. Da dette undersøgende arbejde var gennemført, overlod lokalrådet det videre forløb til den lokale fællesvarmegruppe, som samarbejder med firmaet "& green project".

Strategiplan. I februar 2022 godkendte lokalrådet en ny strategiplan på baggrund af et oplæg fra en intern arbejdsgruppe.

Offentlige foredrag, som live streames fra Aarhus Universitet til Kirkehuset i Thyregod begyndte januar-2022. Foredragene støttes økonomisk af lokalrådet.

Julemarkedet 2021

Hilsen til lokalrådene i Vejle Kommune - om vores nye hjemmeside.

Lokalrådets vælgermøde i Thyregod d. 8. november 2021

Borgerprojekter i Thyregod-Vester støttet af Vejle Kommune 2020/ 2021

Borgerprojekter i hele kommunen støttet af Vejle Kommune 2020/ 2021

Coronapenge til tre projekter, Give Avis d. 29.09.2020