Byrådet har nu godkendt 2. etape af stiprojektet Thyregod-Vesterlund!

Så blev 2. del af cykelstiprojektet mellem Thyregod og Vesterlund godkendt i byrådet. Man valgte på byrådsmødet d. 13. december uden nogen form for dramatik at følge indstillingen fra Teknisk udvalg og Økonomiudvalget og bevilge 1,83 mio. kroner i 2024 til projektet.

Første del af cykelstien blev vedtaget den 1. december 2021 og ført ud i livet i 2022/23. Siden indvielsen af første del har lokalrådet arbejdet ihærdigt for at få grønt lys til iværksættelse af anden del. Lokalrådet har trukket i alle de snore, vi havde tiltro, ville gavne sagen. Overalt, hvor vi bankede dørene ind, var man velvillige til at lytte til vores argumentation – blandt byrådsmedlemmer og i forvaltningen.

Det lokale sammenhold gjorde forskellen
Den lokale holdindsats var sandsynligvis udslagsgivende, da Thyregod-Vester Borgerforening, Vester Sogns Beboerforening, Vesterlund Efterskole, Thyregod Skole og lokalrådet i enighed fremsendte en fælles skrivelse til kommunen. Det skete kort tid før det helt afgørende møde i Teknisk Udvalg i november. I den skrivelse argumenterede vi endnu en gang for færdiggørelse af cykelstiprojektet og tilkendegav også, at vi fandt, at en såkaldt ”2 minus 1”-vej ville være en brugbar løsning.

Bevæggrundene bag den tilkendegivelse var:

  • Vi ved fra mange andre steder, at en ”2 minus 1” vej erfaringsmæssigt er en god og trafiksikker løsning – fx på Hedegårdvej ved Give. Sådan en løsning vil givetvis blive kombineret med en hastighedsbegrænsning for bilerne og også med en særlig løsning omkring passagen af Odderbækken på Vesterlundvej.
  • Det var vores klare vurdering, at ”det var nu eller aldrig”. Vi frygtede simpelthen, at hvis ikke vi kom igennem med vores ønske i denne omgang, ville der kunne gå mange år, inden cykelstien blev bevilget. Det stod klart for os, at med en ”2 minus 1”-løsning ville chancerne for at kommunen ville bevilge pengene være mange gange større, end hvis vi insisterede på en ”gammeldags” cykelsti.
  • Det er heller ingen hemmelighed, at der er voldsom rift om de penge, som er afsat til stiprojekter rundt om i kommunen. Og økonomisk bevidste byrådsmedlemmer, der skal varetage den samlede kommunes interesser, vil selvfølgelig have mest muligt for pengene.

Faktisk er der i kommunens budget for 2024 afsat 13 mio. kroner til mindre anlæg + skolevejsprojekter + cykelstiprojekter, mens de fremsatte ønsker løber op i omkring ½ milliard kroner.      

Hør det korte lydklip fra byrådssalen, da sag nummer 214 blev behandlet og vedtaget.

Jean fik ret, da han ved indvielsen af første halvdel af cykelstien sagde: "Godt begyndt er halvt fuldendt!"
Jean fik ret, da han ved indvielsen af første halvdel af cykelstien sagde: "Godt begyndt er halvt fuldendt!"