Klik på den røde pil og se Thyregod-Vester-filmen: "Her er godt at være".

Film om Thyregod-Vester

Det er med glæde og stolthed, at vi her kan præsentere denne lille film om vores dejlige lokalsamfund i Thyregod-Vester. Vi ønsker, at alle skal vide, at her er godt at være. Og vi appellerer til alle gode folk og ”lokalpatrioter” om at udbrede dette glade budskab.

Filmen er blevet en realitet gennem en lang række lokale virksomheders velvillige støtte, strakspuljen i Vejle Kommune og gennem samarbejde med firmaet AD Media – samt ikke mindst et ihærdigt stykke frivilligt arbejde fra lokalrådet ved Jean Darly og Mathias Arico foruden mange af de lokale foreninger.

De seneste nyheder

Bysyn i Thyregod-Vester

Et bysyn handler først og fremmest om trafikale forhold og offentlige grønne områder. I dette efterår holdt en arbejdsgruppe i lokalrådet et såkaldt bysynmøde med medarbejdere i Vejle Kommune. Billedet ovenfor er fra beboerforeningens billeddokumentation til deres input forud for bysynmødet.

Læs mere
Landsbyvisioner i Thyregod-Vester

Hvordan skal fremtiden se ud for Thyregod-Vester? Hvilke visioner har vi? Og hvordan når vi derhen? Store spørgsmål!! Som vi ved fælles hjælp vil søge gode svar på.

Læs mere
En glædelig afgørelse i Teknisk Udvalg

Teknisk udvalg godkendte 1,83 mio. kroner til næste etape af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund. Sagens videre forløb er, at den nu skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Læs mere
Cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund

Teknisk Udvalg i Vejle Kommune behandler bevilling til næste etape af cykelstien på tirsdag den 21. november.

Læs mere
Fra lokalrådets årsmøde 2023.
Fra lokalrådets årsmøde 2023.

Kommende lokalrådsmøder og referater

Se kommende møder her.

Læs referater fra lokalrådsmøder, lokalrådets årsmøde og fra lokalrådenes årlige fællesmøde i Vejle Kommune:

Referater fra lokalrådsmøder m.m.