Sidste nyt

Det går fremad med cykelstien – men langsomt

”Anlæg & Infrastruktur” i Vejle Kommune har sendt os denne status over arbejdet med cykelstien. Tak for det.

Læs mere
Grundtvigs Plads er forskønnet, men…..

I 2022 fik Grundtvigs Plads midt i Thyregod en gevaldig ansigtsløftning. Beplantning m.m. omkring C. A. Thyregods mindesten blev strammet op, og vi fik etableret et smukt staudebed til glæde for os alle sammen og til gavn for biodiversiteten – blomster, sommerfugle, bier, fugle o.s.v.

Læs mere
Udtynding i Skovlunden - resterende del

Nu udtyndes den resterende del af skovbeplantningen i Skovlunden.

Læs mere
Samarbejdsaftale mellem lokalrådet og Vejle Kommune

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) i Vejle Kommune har fremsendt deres oplæg til samarbejdsaftale med Thyregod-Vester Lokalråd for perioden 2023-2026. Se oplægget her. ULN understreger en række aktuelle temaer for lokalområder og landdis...

Læs mere
Fra et lokalrådsmøde.
Fra et lokalrådsmøde.

Referater

Læs referater fra lokalrådsmøder, lokalrådets årsmøde og fra lokalrådenes årlige fællesmøde i Vejle Kommune:

Referater fra lokalrådsmøderne.