Nyheder

Vejle Kommune imødekommer borgerønske

Med baggrund i borgerønsker fremsatte lokalrådets ”Vejudvalg” i 2022 et ønske til kommunen om forbedringer af trafiksikkerheden i ”kirkekrydset” midt i Thyregod. Dette ønske er nu imødekommet – tak for det!

Læs mere
Nyt om de 16 nye Domea-boliger i Thyregod

Nu kommer der atter gang i processen omkring Domea's byggeplaner på Solsortevej – eller rettere på Gråspurvevej, som den lille nye sidevej til Solsortevej kommer til at hedde.

Læs mere
Nyt fra biodiversitetsgruppen

Plænen i Skovlunden får nu en "ansigtsløftning" . Det sker på baggrund af en evaluering fra biodiversitetsgruppen, som efterfølgende sagde ja tak til dette forslag fra Vej & Park:

Læs mere
Thyregod Skole arbejder målrettet og databaseret

Læs Jim Hoffs grundige og fyldige resumé i Vores LokalAvis af Anette Terneys indlæg om arbejdet på Thyregod Skole.

Læs mere
Nu er lokalplan 1377 sendt i høring

Lokalplan 1377 omhandler boligområde syd for Skovlunden, hvor det planlægges at opføre 93 nye boliger på knap 10 hektar.

Læs mere
Thyregod Skole

I forlængelse af lokalrådets årsmøde fortalte Thyregods skoleleder, Anette Terney, de ca. 35 fremmødte om arbejdet på skolen. Det var et særdeles interessant indlæg, hvor der også var plads til spørgsmål og kommentarer fra salen.

Læs mere
Lokal uenighed om cykelstien

Lokal underskriftindsamling mod den af Vejle Kommune lancerede ”2 minus 1-vej”.

Læs mere
Nye lejeboliger ved Solsortevej. Hvad sker der?

Byggeplanerne var oppe på lokalrådets årsmøde i 2023, hvor bl.a. byrådsmedlemmerne Gerda Jørgensen og Svend Erik Nielsen deltog – og igen i april, da borgmester Jens Ejner Christensen gav kaffe på kursuscentret i Thyregod.

Læs mere
"Borgerlab" lukker snart!

Den 1. marts lukker "Borgerlab" for flere input til Landsbyvisionen. Har du ideer og forslag, som ikke kom med på work shop’en den 27. januar, kan du stadig nå at få dem med på kommunens it-platform, "Borgerlab".

Læs mere
"Lad 1000 blomster blomstre"...

.... og lad 1000 idéer gro. Idéerne og debatten, som skal blive byggesten for det fremtidige Thyregod-Vester, fortsætter på Borgerlab.

Læs mere
Lokalplan godkendt i Teknisk Udvalg

Forslaget til lokalplan for nyt boligområde syd for Skovlunden sendes nu videre til godkendelse i Økonomiudvalg og derefter i byrådet. Efter endelig godkendelse skal lokalplanen i offentlig høring i 5 uger.

Læs mere
Forslag til lokalplan: 93 boliger ved Skovlunden

Teknisk Udvalg behandler tirsdag d. 6/2 forslag til ny lokalplan om 93 nye boliger syd for Skovlunden.

Læs mere
Landsbyvisioner fortsætter på ”Borgerlab”

Vi blev ikke færdige på work shop’en den 27. januar – selvom ideerne føg hen over bordene, og snakken gik lystigt i de ni diskussionsgrupper. Der kom mange spændende forslag og tanker frem i lyset.

Læs mere
Debatoplæg - kommuneplan 2025-2037

Invitation til debat om Vejle Kommunes udvikling de næste 12 år.

Læs mere
Work shop om landsbyvisioner i Thyregod-Vester den 27. januar

Kom og lad os høre din stemme og dine ideer.

Læs mere
Hvordan kan vi beskytte de bløde trafikanter?

Hvad kan vi gøre for trafiksikkerheden og for, at vi kan føle os trygge i trafikken i og omkring Thyregod og Vesterlund?

Læs mere
Hvordan tiltrækker vi og fastholder børnefamilier?

Børn og børnefamilier er en meget vigtig del af lokalsamfundets kapital. De skaber liv og aktivitet på mange forskellige måder.

Læs mere
Naturen omkring Vesterlund og Thyregod!

Hvordan skal fremtiden se ud i Thyregod-Vester? Hvilke visioner har vi, og hvordan når vi derhen? Hvilke drømme har vi, og hvordan realiserer vi dem? Store spørgsmål!! Som vi ved fælles hjælp skal finde svar på.

Læs mere
Sammenhængskraften

LANDSBYVISIONER I THYREGOD-VESTER! Hvordan skal fremtiden se ud for Thyregod-Vester? Hvilke visioner har vi? Og hvordan når vi derhen? Store spørgsmål!! Som vi ved fælles hjælp vil søge gode svar på.

Læs mere
Dagslys og frisk luft

Under overskriften ”Dagslys og frisk luft” åbner Willum Fonden – som er en del af Velux Foundations – snart for ansøgninger.

Læs mere
Byrådet har nu godkendt 2. etape af stiprojektet Thyregod-Vesterlund!

Så blev 2. del af cykelstiprojektet mellem Thyregod og Vesterlund godkendt i byrådet. Man valgte på byrådsmødet d. 13. december uden nogen form for dramatik at følge indstillingen fra Teknisk udvalg og Økonomiudvalget og bevilge 1,83 mio. kroner i 2024 til projektet.

Læs mere
Bysyn i Thyregod-Vester - 2023

Et bysyn handler først og fremmest om trafikale forhold og offentlige grønne områder. I dette efterår holdt en arbejdsgruppe i lokalrådet et såkaldt bysynmøde med medarbejdere i Vejle Kommune. Billedet ovenfor er fra beboerforeningens billeddokumentation til deres input forud for bysynmødet.

Læs mere
Landsbyvisioner i Thyregod-Vester

Hvordan skal fremtiden se ud for Thyregod-Vester? Hvilke visioner har vi? Og hvordan når vi derhen? Store spørgsmål!! Som vi ved fælles hjælp vil søge gode svar på.

Læs mere
En glædelig afgørelse i Teknisk Udvalg

Teknisk udvalg godkendte 1,83 mio. kroner til næste etape af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund. Sagens videre forløb er, at den nu skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Læs mere
Cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund

Teknisk Udvalg i Vejle Kommune behandler bevilling til næste etape af cykelstien på tirsdag den 21. november.

Læs mere
Nye busplaner i høring

Frem til 18. oktober er forslag til køreplaner for busruterne i Vejle Kommune i offentlig høring. Der er ikke lagt op til ændringer for rute 212 (Vejle - Vinge - Thyregod - Give).

Læs mere
Nye lejeboliger i Thyregod

Domea og Dansk boligbyg skal i gang med 16 nye boliger i Thyregod. De forventes at stå færdige i midten af 2025.

Læs mere
Lad os "tale skolen op"

Thyregod Skole er et afgørende vigtigt element i lokalområdets liv og udvikling. Vi skal som borgere i Thyregod-Vester værne om den og alle sammen bidrage til at bakke skolen op og ”tale den op”, hver gang der er mulighed for det.

Læs mere
Netværksmøde i Vesterlund om klima og byggeri

Interesserer du dig for klima lokalt? Så kom med til en spændende inspirationsaften den 28. september fra kl. 16.00 - 20.00, når vores Klimanetværk for lokalsamfund mødes i Rørbæk og mød andre frivillige der har gang i spændende klimatiltag. Det handler om bæredygtigt byggeri og bolig renovering.

Læs mere
Færdiggørelse af cykelstien mellem Vesterlund og Thyregod.

Det er godt, at vi har fået en halv cykelsti – men vi har brug for en hel!

Læs mere
Indvielse af cykelstien

Thyregod-Vesterlund-cykelstiens første del blev fejret med manér. Der var flag og balloner, taler og godt humør - og næsten 200 cyklister i medvind og solskin!

Læs mere
Levende lokalsamfund

Ny politik for udvikling af lokalområder og landdistrikter. Vi vil bevare og udvikle det gode liv i Thyregod-Vester.

Læs mere
Cykelstien: Første del er færdig. Anden del er ikke besluttet endnu.

Anden del af cykelstien, som skal føre helt frem til Vesterlund, er ikke besluttet af byrådet endnu. Det har stået klart siden den 1. december 2021, hvor beslutningen om at gennemføre første del blev vedtaget med et snævert flertal. 15 Thyregod-Vester-borgere i gule veste overværede det byrådsmøde.

Læs mere
Besparelser på seniorområdet i Vejle Kommune

Besparelser på seniorområdet. I hele landet kæmper kommunerne med at få budgetterne på ældreområdet at slå til. Det gælder også i Vejle Kommune.

Læs mere
Nu klipper vi snoren!

Den første etape af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund bliver indviet. Det skal vi fejre!

Læs mere
Nu skal cykelstien snart indvies

Den 30. maj 2023 skal vi fejre, at 42 års ventetid på cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund er slut. I hvert fald er den første etape nu klar. Nærmere program for festdagen følger.

Læs mere
”Bysyn” i Thyregod-Vester

Lokalrådet mødes med repræsentanter for kommunen til et såkaldt bysyn i starten af juni.

Læs mere
God debat på årsmødet

Lokalrådets årsmøde d. 19. april havde stor bevågenhed af 32 fremmødte borgere

Læs mere
Udtynding af skoven i Skovlunden

Det afhøstede træ fra udtyndingen i Skovlunden bliver efter planen fliset og fjernet den første uge i maj.

Læs mere
Borgmesteren gav kaffe i Thyregod

Det var en veloplagt borgmester, der var på besøg på kursuscentret i mandags d. 24. april.

Læs mere
Aldersfordeling i Thyregod og Vester sogne

Se hvordan de 2429 borgere i Thyregod Sogn og Vester Sogn fordeler sig på alder. Statistisk udtræk fra Vejle Kommune.

Læs mere
Thyregod-Vester Lokalråd

Det nysammensatte Thyregod-Vester Lokalråd har konstitueret efter årsmødet d. 19. april. Referater følger senere her på hjemmesiden fra årsmødet og fra det konstituerende møde.

Læs mere
Omtale af lokalrådets årsmøde

Lokalrådet i Thyregod-Vester fik ny formand: Jean Darly afløser Ove Kristensen.

Læs mere
Kaffemøde med borgmesteren

Ejner Christensen giver en kop kaffe på Thyregod Kursuscenter mandag eftermiddag den 24. april.

Læs mere
Bæredygtig lokal udvikling

Invitation til temadag om små bynære skove lørdag d. 29. april kl. 10.00 – 13.30.

Læs mere
Afgående lokalrådsformand

Ove Kristensen trækker sig fra lokalrådet på det kommende årsmøde.

Læs mere
Det går fremad med cykelstien – men langsomt

”Anlæg & Infrastruktur” i Vejle Kommune har sendt os denne status over arbejdet med cykelstien. Tak for det.

Læs mere
Grundtvigs Plads er forskønnet, men…..

I 2022 fik Grundtvigs Plads midt i Thyregod en gevaldig ansigtsløftning. Beplantning m.m. omkring C. A. Thyregods mindesten blev strammet op, og vi fik etableret et smukt staudebed til glæde for os alle sammen og til gavn for biodiversiteten – blomster, sommerfugle, bier, fugle o.s.v.

Læs mere
Udtynding i Skovlunden - resterende del

Nu udtyndes den resterende del af skovbeplantningen i Skovlunden.

Læs mere
Samarbejdsaftale mellem lokalrådet og Vejle Kommune

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) i Vejle Kommune har fremsendt deres oplæg til samarbejdsaftale med Thyregod-Vester Lokalråd for perioden 2023-2026. Se oplægget her. ULN understreger en række aktuelle temaer for lokalområder og landdis...

Læs mere
Give Avis skifter lokalredaktør

Lokalredaktør gennem mange år, Jim Hoff, fratræder og har sidste arbejdsdag d. 31. januar. Christine Møgelvang Mosegaard tiltræder med det samme som ny lokalredaktør.

Læs mere
Virksomhed støtter det lokale foreningsliv.

Jem & fix hylder det lokale engagement, ildsjælene, kreativiteten og lysten til at skabe noget sammen.

Læs mere
Befolkningstal i kommunens byer

Befolkningsbevægelser i Vejle Kommune 2022, fordelt på byområder. Opgørelsen er lavet den 10. januar 2023.

Læs mere
En grøn julegave til Thyregod

Næste trin i biodiversitetsplanen er nu gennemført i Thyregod. Det kan ses på Norlyks Plads og i Skovlunden på plænen skråt overfor den store eg.

Læs mere
Status på cykelstien

Vejle Kommune – Teknik & Miljø skriver til os om arbejdet med cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund.

Læs mere
Velux i Thyregod fyrer 17 medarbejdere

Faldende salg betydet, at 17 medarbejdere er blevet afskediget på Velux’ afdeling i Thyregod, ”Thyregod Bygningsindustri”.

Læs mere
Flere ladestandere ........

Lokalrådet har orienteret sig nærmere omkring kommende ladestandere i Thyregod.

Læs mere
Ladestandere i Thyregod

Elselskabet EWII opsætter ladestandere til elbiler i Thyregod. Det meddeler Teknik og Miljø i Vejle Kommune.

Læs mere
Udtynding i Skovlunden

Den resterende del af skoven i Skovlunden udtyndes denne vinter.

Læs mere
Byggegrunde til salg i Thyregod

Vejle Kommune bekendtgør: Fem parcelhusgrunde til salg i Skovlunden.

Læs mere
Velkommen til Thyregod, Anette!

Den nye skoleleder på Thyregod Skole, Anette Terney, fik en flot og hjertevarm velkomst, da hun 1. november havde første officielle arbejdsdag på skolen. Flagene var hejst både ude og inde og stemningen var fantastisk. Foto: Jim Hoff.

Læs mere
Søg tilskud til vedligehold af lokaler

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til vedligehold af egne og lejede lokaler.

Læs mere
Tillykke Kenneth

Nu har vi igen fået "en mand på tinge". Det lykkedes nemlig Kenneth Fredslund Petersen at opnå valg til Folketinget.

Læs mere
Folketingsvalget - valgurnerne flyttes!

Denne gang bliver valgurnerne stillet frem i Center Thyregod – og altså ikke som sædvanligt på skolen! Det vil naturligvis fremgå af valgkortet, men det kunne jo være, at der er nogen, der af gammel vane går forkert.

Læs mere
Valgmøde

Kom til valgmøde onsdag den 19. oktober klokken 19.00 på Thyregod Kursuscenter, Skolegade 8, 7323 Give (Thyregod).

Læs mere
Så blev der ryddet op

… i Skovlunden på den plads , hvor det fældede træ lå efter udtyndingen sidste vinter i den første del af Skovlunden.

Læs mere
Cykelstimøde på efterskolen

De fremmødte fik en god og grundig orientering om cykelstiarbejdet. Efter planen sættes spaden i jorden uge 37.

Læs mere
Vejudvalget

Vejudvalget har været - og er - i dialog med Vejle Kommune om en række af Thyregod by’s trafikale udfordringer.

Læs mere
Vejle Kommune inviterer hverdagscyklister og cykelentusiaster

..til ”Vejle kører Grønt 2022” og til ”Cykeltræf” fredag, d. 23/9 og lørdag, d. 24/9.

Læs mere
Hverdagscyklismen i Vejle Kommune

Hvad skal der til for, at du cykler noget mere i hverdagen? Det vil Vejle Kommune gerne høre dine inputs til.

Læs mere
Informationsmøde om cykelstien

Torsdag den 1. september klokken 15.00 lægger Vesterlund Efterskole hus til et møde, hvor Vejle Kommune vil komme og fortælle om, hvordan arbejdet skrider frem omkring etape 1 på cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund.

Læs mere
Asylcentret bliver beredskabscenter fra 1. september

Udlændingestyrelsen har justeret planerne sådan, at den samlede indkvarteringskapacitet til flygtninge i Danmark reduceres. Men der vil fortsat være et højt beredskabsniveau.

Læs mere
Vejles Folkemøde - workshop

Kom til workshop tirsdag d. 16. august kl. 17.00-20.00 i Spinderihallerne. Her hjælper vi hinanden med at sætte form på det, vi gerne vil dele med alle vores medborgere på Vejles Folkemøde.

Læs mere
Nyt om Røde Kors’ asylcenter i Thyregod

Lige nu er der bare 22 ukrainske beboere på asylcentret i Thyregod. Røde Kors fastholder dog sin kapacitet på asylcentret og forventer, at centret bliver fyldt op igen i uge 31 – den første uge i august - med ukrainere fra Center Holmegaard, Lindelse og Skalstrup.  

Læs mere
Vejudvalget mødes med kommunen

Trafikale udfordringer i Thyregod skal nu drøftes med ledende medarbejdere fra kommunens Anlæg & Infrastruktur-afdeling. Ved samme lejlighed har kommunen ønsket at fremvise det igangværende projekt for en cykelsti fra Thyregod til Vesterlund (etape 1) og høre vejudvalgets input til det.

Læs mere
Er du mellem 15 og 25 år?

Vil du bidrage til at skabe en ungekultur på landet og i udkanten af kommunen? Det handler om at stille op til et telefoninterview samt eventuelt også deltage i en facebookgruppe, der diskuterer, hvordan det kan gribes an.

Læs mere
Naturens Dag uge 36

Vejle Kommune opfordrer til at lave arrangementer til Naturens Dag i ugen 5-11 september-22.

Læs mere
Vejles Folkemøde

Mandag d. 13 juni 17.00-20.00 afholdes der en ’kick-off workshop’ på Vejle Rådhus.

Læs mere
197.850 kroner uddelt

Så mange penge er fordelt i år fra Vejle Kommunes Natur- og stipulje. De er fordelt på 11 projekter.

Læs mere
Vejudvalget mødes med Vejle Kommune

Trafikale udfordringer i Thyregod skal nu drøftes med kommunen.

Læs mere
Test 2
Læs mere
Årets Landsby 2022 - Vesterlund eller Thyregod ??

Landdistrikternes Fællesråd efterlyser kandidater til titlen som Årets Landsby 2022.

Læs mere
Stemningsvideo

fra lokalrådenes årlige fællesmøde i Vejle Kommune.

Læs mere
Befolkningsprognose for Thyregod

3,9% flere indbyggere i Thyregod om 10 år. Især vokser byen de næste 3 år.

Læs mere
Åstedsforretning - cykelsti

Åstedsforretningen som forberedelse til cykelsti (etape 1) mellem Thyregod og Vesterlund begynder torsdag d. 9. juni på hjørnet af Vesterlundvej og Møllevænget.

Læs mere
Borgermøde onsdag den 15. juni kl. 19.00

Informationsmøde i Center Thyregod i hallen om mulighederne for fællesvarme.

Læs mere
Opstartsmøde om fællesvarme

Fællesvarmegruppen og ”& green project” afholdt opstartsmøde tirsdag aften. Målet med arbejdet er først at undersøge mulighederne for at få fællesvarme til Thyregod og eventuelt også Vesterlund. Hvis dét viser sig at være økonomisk realistisk, er næste mål at udarbejde projektplan og gennemføre den.

Læs mere
Planterne på Grundtvigs Plads

Flere har spurgt, hvad det er for planter, som kommunen har sat på Grundtvigs Plads.

Læs mere
Ikke en UFO - heller ikke Vejle Kommune!

Nej, det er såmænd bare "Smuk by", der har været by spil!"

Læs mere
Fællesvarme i Thyregod - starten er gået!

Nu er der indgået en samarbejdsaftale med projektfirmaet ”& green project” om at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for fællesvarme til borgere og virksomheder. Det bliver nu undersøgt professionelt og grundigt, om der er basis for fællesvarme i Thyregod - og muligvis også i Vesterlund.

Læs mere
Møde for ukrainere i Vejle Kommune

Informationsmøde for alle ukrainere i Vejle Kommune. Både ukrainske flygtninge med og uden opholdstilladelse og herboende ukrainere. Приходьте на інформаційну зустріч в понеділок 2 травня з 16.00-18.00 за адресою Spinderihallerne, Spinderigade 11 у місті Вайле.

Læs mere
www.ThyregodVester.dk - NY!

Klik ind og se borgerforeningens nye Thyregod-Vester Portal i ny, moderniseret version. Den bygger på de samme gode intentioner som den gamle portal om sammenhold og udvikling i Thyregod-Vester. Det er en ”paraply”, som linker op til diverse andre hjemmesider i Thyregod-Vester.

Læs mere
Stor betydning for udviklingen i lokalområder

Borgerforeninger, beboerforeninger og lokalråd over hele landet bidrager med engagement, idéskabelse og ressourcegenerering til at udvikle de nære lokalsamfund. Det viser et nyt studium fra Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet.

Læs mere
Mere biodiversitet i Thyregod

Ny begynder første etape af biodiversitetsprojektet i Thyregod. Det sker på Grundtvigs Plads.

Læs mere
Universet rundt på en aften!

Kom med på en svimlende opdagelsesrejse ud i Universet til meget anderledes verdener milliarder af kilometer ude i verdensrummet. Tirsdag d. 26. april kl. 18.45 i Kirkehuset i Thyregod. Det er sidste naturvidenskabelige foredrag i denne omgang. Vi kommer igen i efteråret med en ny foredragsrække.

Læs mere
UFO-landing på Grundtvigs Plads?

Hvad er der for nogle striber, der er lavet i græsset på Grundtvigs Plads omkring springvandsstenen?

Læs mere
Crazy Dog Days – hundedage på Lilleskov Slot.

I weekenden den 28–29. maj går det løs i Kokborg på Lilleskov Slot med forhindringsløb for hund og ejer, aftenkoncert i haven og masser af aktiviteter og udstillingsboder.

Læs mere
Medlemstallene i idrætsforeningerne

I Vejle Kommune var 42,5 procent af borgerne medlem af en idrætsforening i 2021 ifølge DGI og DIF. Det er pænt over landsgennemsnittet.

Læs mere
Nordeafonden støtter gode lokale tiltag

Er det Thyregod Skole, Det gamle Bageri eller en af vores mange lokale foreninger, der har en god ide, som støtter fællesskabet og det gode liv, så er der mulighed for økonomisk støtte gennem Nordeafonden.

Læs mere
NemID bliver til MitID

Introduktionskursus på Give Bibliotek tirsdag den 3. maj klokken 10-13.

Læs mere
Åbningsreception på Thyregod Kro

Lørdag den 2. april genåbner den gamle kro i Thyregod efter en gennemgribende renovering. Kroen står klar og indbydende med festsal, bar, hyggerum og billardbord.

Læs mere
To gratis kurser i foreningsledelse.

Emnerne er "Organiser bestyrelsens arbejde – og få mere tid til det sjove" og "Bestyrelsen som ledelse og team - udnyt kompetencer og ressourcer". Kurserne er arrangeret af Vejle Kommune og faciliteret af DGI.

Læs mere
Information for ukrainian refugees in Denmark

Information from the danish authorities. You can choose between ukrainian language and english and danish.

Læs mere
Bliv klog på flagermus

Kan det passe, at en flagermus fanger et tusind insekter på en nat? Hvordan kan flagermusen flyve med mad i munden, trække vejret og skrige samtidigt? Hvorfor er det ikke flagermusens skyld, at vi fik en corona-pandemi?

Læs mere
HVEM PASSER PÅ JERES BØRN I NATTELIVET ???

Vi er for få frivillige natteravne i Give og Thyregod. Vi har brug for jeres hjælp.😊 Meld jer til Natteravnene i Give.

Læs mere
Ansættelse af ukrainske flygtninge i virksomhederne

Folketinget vedtager formentlig meget snart en særlov, der muliggør, at ukrainske flygtninge får arbejdstilladelse i Danmark.

Læs mere
Her kommer referatet fra lokalrådets årsmøde

Thyregod Vester Lokalråds årsmøde blev afviklet på Thyregod Kro onsdag den 10. marts. Her kommer referatet fra mødet sammen med regnskabet og manuskriptet til formandens beretning.

Læs mere
Orientering omkring asylcentret

Dennis Werner Larsen har sendt denne status over frivillighedsindsatsen på asylcentret. Dennis er firvillighedskoordinator i Røde Kors.

Læs mere
Ekstrem fordøjelse - naturvidenskabeligt foredrag

Kan du faste i månedsvis og derpå spise flere gange din egen kropsvægt? Nej, vel. Men slanger kan!

Læs mere
75 ukrainske flygtninge i Thyregod.

75 ukrainske flygtninge - heraf 22 børn - ankom onsdag aften til Røde Kors’ asylcenter i Thyregod. Der er lavet plads til 140 flygtninge i asylcentret.

Læs mere
Klimanetværk for lokalsamfund, der vil tage handling!

Vejle Kommune sætter gang i et nyt netværk for lokalsamfund, der arbejder med klimaprojekter af alle slags.

Læs mere
Biodiversitet i Thyregod

Alle snakker om blomsterne og bierne. I Thyregod gør vi noget ved det!

Læs mere
Årsmøde på Thyregod Kro

Husk det nu! Tilmelding af hensyn til en let anretning. Se dagsordenen her.

Læs mere
Lokalrådets forretningsorden

En forretningsorden er en beskrivelse af spillereglerne for lokalrådets arbejdsform. I vedtægterne står der i §5, at ”Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.”

Læs mere
Vi har en plan!

Se lokalrådets nye plan! Har vi glemt noget vigtigt, du som borger mener, der skal arbejdes med – så giv lyd! Er der en sag, du vil slå et slag for – så kom frem!

Læs mere
Getting started as a newcomer in Thyregod-Vester.

Til ikke-danske tilflyttere i Thyregod-Vester: When you are new in Thyregod-Vester and a newcomer in Denmark, there are so many things for you to consider and to remember.

Læs mere
Klimaforandringerne

Allerede på tirsdag d. 1. marts er der foredrag igen i Thyregod. Klokken 18.45-21.

Læs mere
Lokalrådsmøde d. 23.02.2022

I Kirkehuset i Thyregod.

Læs mere
Bedre hverdagstransport i landdistrikterne – hvordan?

Region Syd ønsker input til, hvordan de kan understøtte en bedre og mere fleksibel hverdagstransport i landdistrikterne. Derfor har de i dag sendt en invitation til lokalrådet om at deltage med en, der kan repræsentere lokalområdet til en workshop i uge 9.

Læs mere
Velkomsttur for nye borgere i Vejle Kommune

Er du flyttet til Vejle Kommune inden for de seneste år? Så vil kommunen gerne invitere dig på bustur rundt i Vejle og omegn, hvor borgmesteren selv er guide.

Læs mere
Den sovende hjerne

Vi kører igen tirsdag den 22. februar med foredrag i Thyregod. Denne gang er det neurolog og lektor på Københavns Universitet, Birgitte Rahbek Kornum, som fortæller søvnens biologi.

Læs mere
Mange trafikproblemer i Thyregod

Lokalrådets trafikudvalg drøfter løsningsmuligheder for de trafikale problemer i Thyregod. Gerda Hastrup Jørgensen, som er formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune er positivt indstillet på at se på, om der kan gøres noget for at forbedre forholdene.

Læs mere
Lokalrådets årsmøde 2022 på Thyregod Kro!

Indkaldelse til lokalrådets årsmøde, torsdag den 10. marts, klokken 18.30 på Thyregod Kro.

Læs mere
Hæderspriser på vej til to Thyregod-foreninger?

Igen i år vil vi kommunen hylde de mange sportsfolk, trænere og ledere, der hver dag gør en kæmpe indsats for foreningslivet. Spejderne og svømmeklubben er med i slutspurten for at få hver sin ærefulde pris for godt foreningsarbejde i 2021. Vinderne udråbes på årets sportsgalla, den 28. april.

Læs mere
HUSK DET NU - DET ER PÅ KROEN!

Tilmelding - dagsorden - tidspunkt

Læs mere
Ny kommuneplan 2021-2033 vedtaget

Kommuneplanen for 2021-2033 blev vedtaget i byrådet kort før jul og offentliggøres nu d. 1. februar.

Læs mere
Har du ideer til nye klimatiltag i Thyregod-Vester?

To kurser for fundraisere til grønne tiltag i Thyregod-Vester: Søndag d. 6. februar, klokken 10-12 og onsdag d. 3. marts, klokken 17-19.

Læs mere
Velkomst til nye borgere i Thyregod-Vester

Enhver tilflytter ved, hvor det varmer at blive godt modtaget blandt sine nye naboer og sit nye lokalsamfund.

Læs mere
Skovlunden fik en på lampen

Weekendens blæsevejr rev hatten af gadelamperne hele 12 steder i Skovlunden. Skaderne er blevet meldt til kommunens "Giv et praj"-ordning.

Læs mere
Offentlige foredrag i Thyregod

Nu kommer der seks offentlige, gratis foredrag om naturvidenskab i Thyregod-Vester – første gang tirsdag den 8. februar. Det foregår i Kirkehuset i Thyregod.

Læs mere
Hvem skal have kulturpriserne i 2022 - kom med forslag

Hvert år hylder kommunen kulturlivet og alle dem, der gør Vejle Kommune farverig og det bedste sted at leve. Der er en kulturpris på 10.000 kroner og en initiativpris på 5.000 kroner. Hvilke personer / foreninger skal vi indstille fra Thyregod-Vester? Kom med forslag senest 24. februar.

Læs mere
Spar penge på din varmeregning og hjælp klimaet

Gratis webinar torsdag , den 27. januar klokken 20-21! Vejle Kommune og Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk inviterer alle borgere til et gratis webinar om klimavenlig opvarmning og tilskudsmuligheder.

Læs mere
Hvor mangler der ladestandere?

Vejle Kommune vil gerne høre fra dig, hvor du synes der mangler ladestandere til el-biler.

Læs mere
Vigtig meddelelse til alle foreninger

Stor temadag lørdag d. 29. januar. Emnet er: Hvordan rekrutterer og fastholder I jeres frivillige? Deltagelse er gratis.

Læs mere
Seniorer i Thyregod-Vester: Hold hjernen frisk!

Et nyt initiativ vil give seniorer et længere og sundere liv gennem fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær. Projektet støttes af Nordea-fonden og er gratis for deltagerne. Der er plads til 30 deltagere. Tilmelding efter ”først til mølle”-princippet.

Læs mere
Befolkningstallet falder i Thyregod

Befolkningstallet i Give vokser pænt, mens det falder lidt i Thyregod.

Læs mere
Træflis i Skovlunden - vi arbejder på etape 2.

Sidste år blev skoven mellem Søndergade og Skovlunden i Thyregod udtyndet. Nu har denne gigantiske maskine tygget sig igennem det bjerg af træstammer, der lå parat til afhentning, og træflisen er kørt til varmeværket. Lokalrådet arbejder på etape 2, så resten af skovområdet også bliver fint.

Læs mere
"Vores mand på tinge"

Den nye kommunalbestyrelse tiltræder først i januar.

Læs mere
Nytårshilsen fra lokalrådet

Lokalrådet ønsker alle i Thyregod-Vester et godt nytår!

Læs mere
To medlemmer fra Give-egnen valgt til Ældrerådet

Petra Raundahl med næsthøjest stemmetal af samtlige 21 kandidater og Erik M. Andersen blev begge valgt til Vejle Kommunes nye ældreråd. Stemme-%'en var 31,5 %.

Læs mere
10.000 kroner til 8.A

8.A på Thyregod Skole deltog i en konkurrence, der handlede om at dele, hvad de er taknemmelige for. Og vandt! Mere end 1300 unge deltog i konkurrencen. (Kilde: Give Avis).

Læs mere
35 nationaliteter i Thyregod-Vester

35 nationaliteter bor i Thyregod-Vester. Godt 13% af borgerne i Thyregod-Vester er ikke-danske.

Læs mere
Aflysning Aflysning Aflysning

Grundet den alvorlige corona situation i Danmark og især i Vejle kommune er det med blødende hjerte, at Nijazi og Ardiana Bajram er nødt til at aflyse deres åbent hus lørdag d. 18 december på Thyregod Kro!

Læs mere
Nu er der valg til Ældrerådet

Hvad laver Ældrerådet? Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg i sager, der vedrører de ældre i Vejle Kommune. Det nye ældreråd sidder fra 1. januar 2022 og fire år frem.

Læs mere
De gule veste fik deres ønske opfyldt!!

"Vi er glade. Vi er rigtig, rigtig glade!" Stemningen var høj, da de gule veste fra Thyregod-Vester forlod byrådssalen, hvor det netop var blevet endeligt besluttet (d. 1/12) at etablere første etape af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund i 2022.

Læs mere
Måske kan mangeårigt ønske om cykelsti ende lykkeligt.

Gerda H. Jørgensen udtaler til VAF, at hun arbejder på "at finde en løsning, der kan forene både budgetregler og cykelstiønske." Den løsning, hun tænker på, er, at pengene afsættes nu ud af 2023-budgettet, og at byrådet sikrer sig, at der ikke kommer andre cykelstiønsker til 2023 ind foran.

Læs mere
Kom med til byrådsmødet på onsdag den 1. december!

Cykelsti nu eller om 40 år?? På onsdag afgør kommunalbestyrelsen om vi skal have cykelstiens første etape - mellem Thyregod og Vesterlundvej 80 - i 2022, eller om den reelt udskydes på ubestemt tid.

Læs mere
Teknisk udvalg har godkendt vores cykelsti

Thyregod - Vester borgere Teknisk udvalg har godkendt vores cykelsti etape 1 …..men cykelstien kan blive udsat nogle år, da Venstre ønsker at standse sagen og indbragt for byrådet.

Læs mere
Kommunevalget 2021

Thyregod-Vester mistede en repræsentant i kommunalbestyrelsen - og fik en anden!

Læs mere
Tre nye naturpuljer

Friluftsrådet har åbnet for tre nye puljer til naturprojekter. De har alle ansøgningsfrist d. 15. februar 2022.

Læs mere
Velbesøgt vælgermøde i Thyregod

Lokalrådets vælgermøde på skolen d. 8. november blev en stor succes.

Læs mere
Danmarks bedste cykelkommune?

Se TV-Syd's indslag d. 28.09.2021 om cykelstien mellem Vesterlund og Thyregod.

Læs mere
Vælgermøde i Thyregod

Lokalrådet arrangerer vælgermøde mandag d. 8. november klokken 19. Det sker i kantinen på Thyregod Skole.

Læs mere
Byggemodning af grunde i Skovlunden

Vejle Kommune har besluttet at byggemodne fem byggegrunde i Skovlunden.

Læs mere
Borgerprojekter 2020/ 2021

Se her hvilke borgerprojekter i Thyregod-Vester, som er støttet økonomisk af Vejle Kommune i 2020/ 2021.

Læs mere
Supplerende høring til kommuneplan

Den supplerende høring løber frem til tirsdag d. 21. oktober 2021. Der er tale om 7 ændringsforslag, hvoraf ingen berører Thyregod-Vester.

Læs mere
Nyt om Lokalrådets hjemmeside

Nye muligheder:

Læs mere
Giv et praj til kommunen

...hvis du er stødt på et hul i vejen, et skævt skilt, et væltet træ eller som på billedet en defekt bænk. Det sætter den pris på, og erfaringen er, at kommunen reagerer ganske kvikt på sådan en henvendelse.

Læs mere
Trafiktællinger i Vesterlund og i Thyregod

Trafiktællinger - klik her

Læs mere
Tillæg til lokalplan for boligområde ved Solsortevej

Vedtaget tillæg nr. 63 til lokalplan 1322 for boligområde ved Solsortevej i Thyregod.

Læs mere
Nordeafonden 2021

Har I et projekt, som kan bidrage til flere gode liv i jeres by?

Læs mere
Lokalplan for boligområde ved Solsortevej

Vedtaget lokalplan 1322 for boligområde ved Solsortevej i Thyregod.

Læs mere