Asylcentret bliver beredskabscenter fra 1. september

Udlændingestyrelsen har justeret planerne sådan, at den samlede indkvarteringskapacitet til flygtninge i Danmark reduceres. Men der vil fortsat være et højt beredskabsniveau.

For asylcentret i Thyregod betyder det konkret, at det omdannes til et beredskabscenter fra 1. september. Det betyder også, at i stedet for at samle beboere fra andre centre i Thyregod i begyndelsen af august - som var den hidtidige plan – er planen nu at tømme asylcentret. Der er er lige nu 18 beboere.