Vejle Kommune

Kommuneplan for 2021-2033

Kommuneplanen - offentliggjort 1. februar 2022 - skal sikre rammerne for den udvikling, som byrådet ønsker, under hensyntagen til de beskyttelsesinteresser, som kommunen skal varetage. Kommuneplanen giver bl.a. mulighed for, at der kan planlægges for nye boliger og erhvervsvirksomheder, som kan dække behovet de næste 12 år. Kommuneplanen viser også det samlede naturnetværk i Trekantområdet, og hvor kommunerne i fremtiden vil målrette naturplejen og planlægge for ny sammenhængende natur.

Se kommuneplanen her.

Vejle Fjord
Vejle Fjord

Links til Vejle Kommunes hjemmeside

Her finder du en masse værdifulde informationer om hele Vejle Kommune - og også specifikt om Thyregod-Vester-området.

For eksempel om:

Defekt bænk på Grundtvigs Plads blev repareret.
Defekt bænk på Grundtvigs Plads blev repareret.

Giv et praj til kommunen

...hvis du er stødt på et hul i vejen, et skævt skilt, et væltet træ eller som på billedet en defekt bænk. Det sætter den pris på, og erfaringen er, at kommunen reagerer ganske kvikt på sådan en henvendelse. Giv et praj her.

Eksempel:
Smuk By Trup i Thyregod gav i foråret 2021 kommunen et praj om defekte bænke på Grundtvigs Plads. På kommunens hjemmeside kunne vi hurtigt se, at henvendelsen var modtaget og at skaden ville blive udbedret. Og senere blev bænkene så udskiftet. 

Du kan også bruge mobiltelefonen med app'en "Giv et praj".

PS:    Du kan ikke anmelde rotter via Giv et praj.