Naturens Dag uge 36

Vejle Kommune opfordrer til at lave arrangementer til Naturens Dag i ugen 5-11 september-22.

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet afholder hvert år i september Naturens Dag. Det er en mærkedag for oplevelser i naturen. Du kan læse mere og hente inspiration her.

Hvis du eller din forening vil lave et arrangement, så kontakt Dana Laura Cernat på mail dalce@vejle.dk senest den 25. august.

Kommunen hjælper med fælles markedsføring af arrangementerne på Naturens Dag. På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at der er mulighed for at søge tilskud i år.