Nyt fra biodiversitetsgruppen

Plænen i Skovlunden får nu en "ansigtsløftning" . Det sker på baggrund af en evaluering fra biodiversitetsgruppen, som efterfølgende sagde ja tak til dette forslag fra Vej & Park:

I løbet af foråret bliver der plantet 5 træer/buske placeret omtrent som vist på skitsen nedenfor med de røde pletter.

Det er 2 styk almindelig hæg, 1 styk engriflet hvidtjørn, 1 styk fuglekirsebær og 1 styk tarmvridløn. Desuden fjernes de buske, som er gået ud efter sommertørken i 2023. Og til efteråret sættes der blomsterløg - forårsblomster.

Græsklipningen forenkles, så der kommer langt græs og friere udvikling af biodiversitet under træerne - som skitseret nedenfor.

Plænen I Skovlunden