Udtynding i Skovlunden - resterende del

Nu udtyndes den resterende del af skovbeplantningen i Skovlunden.

”Skovdyrkerne” er klar til at rykke ud i uge 8. Det har Vej & Park i kommunen netop givet melding om til lokalrådet.

Formålet med tyndingen er at sikre, at træer med potentiale til at blive store og flotte får bedre plads samt at skabe lidt frirum langs de private haver.

Træ fra udtynding i Skovlunden flises og køres til fjernvarme - billede fra januar 2022.
Træ fra udtynding i Skovlunden flises og køres til fjernvarme - billede fra januar 2022.