Udtynding i Skovlunden

Den resterende del af skoven i Skovlunden udtyndes denne vinter.

Vejle Kommunes Vej & Park-afdeling har sendt en orientering til lokalrådet om, at de planlægger en tynding af den resterende skovbeplantning i Skovlunden denne vinter.

Baggrunden for tyndingen er at sikre, at de træer, med potentiale til at blive store og flotte får luft samt skabe lidt frirum langs de private haver.

Træet fra Skovlunden flises og køres til fjernvarme - januar 2022.
Træet fra Skovlunden flises og køres til fjernvarme - januar 2022.