Vejudvalget mødes med Vejle Kommune

Trafikale udfordringer i Thyregod skal nu drøftes med kommunen.

Vejudvalget i Thyregod er lykkedes med at få et møde i stand med ledende medarbejdere fra Vejle Kommune. Det er blandt andre trafikplanlægger Majken Kobbelgaard Andersen, der kommer til Thyregod for at høre nærmere om vores trafikale udfordringer. Mødet er planlagt til torsdag den 7. juli klokken 15.


Vejudvalget består af 2 repræsentanter fra lokalrådet, Ove Kristensen og Jean Darly og 2 repræsentanter fra Borgerforeningen, Heidi Høgh og Elvin Christensen samt borger Peter Pagaard.

Vejudvalget i Thyregod har tidligere fremsendt en udførlig gennemgang af byens trafikale problemer inklusive praktiske løsningsforslag til kommunen. Det drejer sig om:

  • Hjælp til at lede tung trafik udenom bymidten.
  • Parkering af biler og afvikling af gående, cyklende og kørende trafik i Borgergade.
  • Uhensigtsmæssigt placerede P-pladser i Søndergade ud for Søndre Stationsvej.
  • ”Kirkekrydset” mellem kirken, skolen og Det gamle Bageri.
  • Fartdæmpende foranstaltninger på Vestre Allé
  • Uhensigtsmæssig udformning af fartdæmpende foranstaltninger i Søndergade.

Se detaljer og billedmateriale i bilag til lokalrådets referat fra mødet d. 23.02.2022.