Årsmøde på Thyregod Kro

Husk det nu! Tilmelding af hensyn til en let anretning. Se dagsordenen her.

Tilmelding: 

Af hensyn til et let traktement, som lokalrådet er vært for, skal vi have tilmelding til årsmødet på generalforsamling@tvlokalraad.dk eller send en sms til 25159515.

Man skal dog selv betale for øl/ vand.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Lokalrådets beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af årsregnskab
6. Valg til lokalrådet
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen
8. Valg af 2 revisorer for 1 år af gangen
9. Eventuelt