Vejle Kommune imødekommer borgerønske

Med baggrund i borgerønsker fremsatte lokalrådets ”Vejudvalg” i 2022 et ønske til kommunen om forbedringer af trafiksikkerheden i ”kirkekrydset” midt i Thyregod. Dette ønske er nu imødekommet – tak for det!

Lokalrådet argumenterede blandt andet sådan her:

 • Krydset er farligt, da flere veje mødes ”skævt”, og i øvrigt ligger krydset lige ved Thyregod Skole. Se luftfoto ovenfor.
 • For at øge trafiksikkerheden er det nødvendigt med en markering af krydset for en yderligere hastighedsnedsættelse.
 • Lokalrådet beder en hævning af belægningen med 10 cm rød asfalt.

Svaret fra Vejle Kommune lød dengang - lettere omskrevet og forkortet - sådan her:

 • Der er ikke politiregistreret nogen uheld i krydset de seneste 10 år, hvilket indikerer at krydset som sådan ikke er farligt. Med baggrund i hastighedsmålinger omkring krydset vurderes høj fart ikke at være et problem på stedet.

 • Ovenstående er ikke ensbetydende med, at det ikke kan føles/opleves utrygt at færdes der, og det er uden tvivl et centralt kryds i byen, og en betydelig skolevej hvor trafikanternes opmærksomhed skal være skærpet. Placeringen i en kurve, og det, at der er flere skæve vejtilslutninger tæt på eller nærmest i krydset, er med til at gøre krydset uoverskueligt/kompliceret at færdes i. 
 • Lokalrådet forslår at der laves en hævet flade med rød belægning. Men hastigheden allerede er lav, og en hævet flade sandsynligvis ikke reducere hastigheden, men kan dog godt være en måde at øge trafikanternes opmærksomhed i krydset på.
  For at lave en mærkbart hævet flade vil det være nødvendigt også at hæve fortovet.
   
 • Vores vurdering i kommunen er, at en hævet flade ikke vil have en særlig stor effekt i krydset – det vil sandsynligvis være lige så godt alene at ændre farven på belægningen.

        Det, der ellers kunne gøres for at simplificere krydset, er at lukke Ibsensvej. Det vil kræve nærmere            undersøgelser at finde ud af, om det kan lade sig gøre.

"Kirkekrydset" med den ny belægning set fra Det gamle Bageri.
"Kirkekrydset" med den ny belægning set fra Det gamle Bageri.