www.ThyregodVester.dk - NY!

Klik ind og se borgerforeningens nye Thyregod-Vester Portal i ny, moderniseret version. Den bygger på de samme gode intentioner som den gamle portal om sammenhold og udvikling i Thyregod-Vester. Det er en ”paraply”, som linker op til diverse andre hjemmesider i Thyregod-Vester.

Da først beslutningen var truffet, gik det stærkt. Den 28. februar holdt ”portalgruppen” sit første møde om sagen. Den 15. marts var der så ”politisk” møde med formandskaberne i Thyregod-Vester Borgerforening og lokalrådet, hvor de store linjer blev lagt. Så gik ”portal-gruppen” i gang med at udforme den nye hjemmeside, som blev præsenteret og godt modtaget på foreningsmødet den 19. april, og fredag den 22. april ”gik den så i luften”.

Åbne arrangementer og inspiration m.m. til hjemmesiden bedes sendt til portalgruppen på adressen: thyregodvesterportal@gmail.com  

Hjemmesiden er ikke færdig – og det bliver den forhåbentlig aldrig. Forhåbentlig bliver den et levende udtryk for livet og sammenholdet i Thyregod-Vester – i stadig udvikling.

Portalens nye logo v. Jean Darly
Portalens nye logo v. Jean Darly