Planterne på Grundtvigs Plads

Flere har spurgt, hvad det er for planter, som kommunen har sat på Grundtvigs Plads.

Se plantelisten her.

Det er en god blanding af prydgræsser og nektargivende stauder, som også kan være værter for forskellige larver. Der har været fokus på at skabe en flot årstidsvariation med blomstring over en lang periode og med flotte blomsterstande og strukturer, som kan bidrage til oplevelsen om vinteren også.

Bemærk også, hvad der er sket omkring C. A. Thyregods mindesten. Der kommer ny belægning under bænkesættet i hjørnet af pladsen, og der bliver ryddet lidt op i beplantningen omkring pladsen.

Natursten og græs på vej omkring C. A. Thyregods mindesten.
Natursten og græs på vej omkring C. A. Thyregods mindesten.