Mere biodiversitet i Thyregod

Ny begynder første etape af biodiversitetsprojektet i Thyregod. Det sker på Grundtvigs Plads.

Der laves et større, organisk formet staudebed med naturpræg, som skal gå på tværs af det eksisterende stiforløb. Staudebedet vil have et dynamisk udtryk med en god blanding af stauder og græsser, som vil skabe rum, farver og liv på pladsen. Der vil være mange nektargivende stauder men også stauder, som kan fungere som værtsplanter for larver. Der vil være fokus på at skabe en flot årstidsvariation med blomstring over en lang periode samt flotte frøstande og strukturer, som kan bidrage til oplevelsen i vintermånederne. Se plantelisten her.

Desuden skal der ryddes lidt op i det eksisterende anlæg. Beplantningen gennemgås og selvsået opvækst fjernes, der tyndes og lysnes lidt. Der ryddes lidt op omkring mindestenen. Her fjernes det eksisterende bed og lidt af belægningen, arealet lægges i græs med en kant af de eksisterende små marksten omkring mindestenen. 

Se den samlede plan her for biodiversitetsprojektet i Thyregod.

Der pyntes også op omkring mindestenen og bænkene.
Der pyntes også op omkring mindestenen og bænkene.