Biodiversitet i Thyregod

Alle snakker om blomsterne og bierne. I Thyregod gør vi noget ved det!

En lille borgergruppe åbnede via lokalrådet en dialog med kommunen om forskellige biodiversitetsfremmende tiltag på fire mindre arealer i byen. Grundideen er at skabe lidt mere liv og spræl på de fire pladser – forstået som mere liv til naturens blomster, insekter og fugle og samtidigt også gøre det hele lidt mere interessant at se på for os tobenede.

Arealerne passes i dag af Vejle Kommune, og det ændres der ikke på. Men pasningen ændres fra blot at være klipning af græs til i højere grad at have fokus på, hvad der gavner naturens mangfoldighed. Samlet set bliver det hverken dyrere eller billigere for kommunen.

Vi har aftalt med Vej & Park, at vi giver det en chance i en 2-årig periode. Hvis vi så bliver glade for det her i byen, kan vi gå videre ad samme spor.

Her er skitseplanen for de fire mindre arealer. 

Se også det oprindelige forslag, der blev fremlagt for Thyregod-Vester Lokalråd.

En lille gruppe borgere fremlagde i 2021 et forslag til at fremme biodiversiteten for lokalrådet, som bakkede tanken op. Derefter gik arbejdsgruppen i dialog med kommunens Vej & Park-afdeling.

Her var man meget imødekommende og konstruktive i dialogen med borgergruppen fra Thyregod. 

Derfor kan vi nu præsentere en arbejdsplan, der skal sættes i værk til vækstsæsonen i 2022. Se på kortet til højre, hvilke fire arealer, det drejer sig om.