Sammenhængskraften

LANDSBYVISIONER I THYREGOD-VESTER! Hvordan skal fremtiden se ud for Thyregod-Vester? Hvilke visioner har vi? Og hvordan når vi derhen? Store spørgsmål!! Som vi ved fælles hjælp vil søge gode svar på.

Alle gode ideer og temaer skal frem i lyset på work shop’en den 27. januar. Begynd allerede nu at lægge hovedet i blød og lad os høre din stemme om dine tanker, ideer, konkrete forslag o.s.v…….

Èt meget væsentligt tema er for eksempel:

”Hvordan styrker vi sammenhængskraften og fællesskabet mellem Vesterlund og Thyregod?”

Sammenhængskraft