Åstedsforretning - cykelsti

Åstedsforretningen som forberedelse til cykelsti (etape 1) mellem Thyregod og Vesterlund begynder torsdag d. 9. juni på hjørnet af Vesterlundvej og Møllevænget.

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af de påtænkte arealerhvervelser påvises over for ejere og eventuelle brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser mv. til projektet. Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Se mere på Vejle Kommunes hjemmeside.