To medlemmer fra Give-egnen valgt til Ældrerådet

Petra Raundahl med næsthøjest stemmetal af samtlige 21 kandidater og Erik M. Andersen blev begge valgt til Vejle Kommunes nye ældreråd. Stemme-%'en var 31,5 %.

Det nye ældreråd skal de kommende fire år rådgive kommunalbestyrelse, seniorudvalg og andre politiske udvalg om forhold, der vedrører de ældre i Vejle Kommune. Det drejer sig for eksempel om sager vedrørende  aktiviteter for ældre, om hjemmehjælp, omsorgsarbejde, madservice, boligforhold, plejehjem, dagcentre og lokale trafikforhold.