75 ukrainske flygtninge i Thyregod.

75 ukrainske flygtninge - heraf 22 børn - ankom onsdag aften til Røde Kors’ asylcenter i Thyregod. Der er lavet plads til 140 flygtninge i asylcentret.

I Thyregod:
Røde Kors koordinerer den frivillige indsats på centeret. Først vil man organisere 

  1. En social café – et mødested for beboere og frivillige, hvor man kan lære hinanden at kende og tale om, hvad der rører sig på centeret samt afdække beboernes behov. Denne aktivitet ses gerne to gange om ugen.
  2. En sprogcafé – et mødested hvor det danske sprog øves og flygtningene lærer ”hverdagsdansk” til at klare de daglige gøremål. Dette er et supplement til danskundervisningen.
  3. En systue – Det er erfaringsmæssigt et populært værksted, som organiseres som et åbent værksted, hvor der er hjælp og vejledning indenfor faste tidsrum.
  4. Idrætsaktiviteter i samarbejde med det lokale foreningsliv.

På landsplan:
Folketinget hastebehandler i disse dage en særlov, der vil gøre det muligt allerede indenfor 2 uger at give opholdstilladelse til de ukrainske flygtninge. Dette er en suspendering af normalt gældende regler. En opholdstilladelse betyder, at flygtningen kan komme ud i samfundet og bo, de kan tage et arbejde og børnene kan komme i skole. Det betyder også, at det danske sundhedsvæsen er åbent for dem.