Vigtig meddelelse til alle foreninger

Stor temadag lørdag d. 29. januar. Emnet er: Hvordan rekrutterer og fastholder I jeres frivillige? Deltagelse er gratis.

Temadagen vil sætte fokus på nogle af de vigtigste elementer i rekrutteringen af frivillige, samt hvordan I efter en vellykket rekruttering formår at fastholde de frivillige. Undervejs vil der blive sat spot på, hvilke konkrete tiltag I som forening kan notere i jeres handleplan og tage med hjem og arbejde videre på.

Efter temadagen vil et antal foreninger få mulighed for at få gratis konsulentbistand i jeres egen forening til det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse.

Se mere om temadagen og tilmelding: Klik her