Så blev der ryddet op

… i Skovlunden på den plads , hvor det fældede træ lå efter udtyndingen sidste vinter i den første del af Skovlunden.

Planen fremadrettet er ifølge Vej & Park i kommunen, at næste del af skoven skal gennemgå en tilsvarende udtynding. Så vidt muligt skal det ske i den kommende vinter. Dog kommer det an på skovfolkenes travle tidsplaner.

Billede fra flisningen af træet fra første del af Skovlunden. 1. marts 2022.
Billede fra flisningen af træet fra første del af Skovlunden. 1. marts 2022.