Udtynding af skoven i Skovlunden

Det afhøstede træ fra udtyndingen i Skovlunden bliver efter planen fliset og fjernet den første uge i maj.

Derefter skal pladsen ryddes, så der kan aftippes et læs stabilgrus og en mindre portion Jelsa-granitskærver.

Borgerforeningens stiudvalg har nemlig tilbudt at påtage sig det store arbejde, det er at renovere stien i skovstykket. Det tilbud fra Thyregod om frivillig arbejdskraft og initiativ gjorde indtryk i kommunens Vej & Park-afdeling, som til gengæld velvilligt har tilbudt at leverede råmaterialet til renoveringen.

Stien vest for vejen i Skovlunden trænger også til en ansigtsløftning efter kørsel med tunge maskiner i vådt føre og i øvrigt mange års flittig brug.

Se her, hvad Vej & Park skriver om formålet med tyndingen i Skovlunden:

"I år skulle det sidste stykke tyndes og arbejdet er nu næsten færdigt – der mangler blot de sidste justeringer herunder fjernelse af træet og lidt oprydning. Tyndingen har primært fokuseret på at skabe luft til naboerne, derudover ønskede vi at skabe plads til egetræerne, så de kan vokse sig store og brede, som det ses i skovstykket øst for Skovlunden. Vi har primært haft fokus på at bevare de træer, som er sunde og kan vokse sig gamle.  Hæg-skoven mod vest har vi valgt at bevare nogenlunde, som den er. Oplevelsen af en tæt hæg skov er sjov og anderledes, desuden er der ikke meget andet end hæg her, og derfor ikke noget at bygge videre med.

Det ser voldsomt ud, efter at en skovningsmaskine har tyndet et areal, men inden længe vil skoven igen rette sig og bunden vil få luft og lys til at vokse sig grøn. En skovningsmaskine er dog vores bedste mulighed både praktisk og økonomisk, når der skal tyndes så stort et areal".

Billede fra flisningen i Skovlunden 2022.
Billede fra flisningen i Skovlunden 2022.