Levende lokalsamfund

Ny politik for udvikling af lokalområder og landdistrikter. Vi vil bevare og udvikle det gode liv i Thyregod-Vester.

”Udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati” (ULN) i Vejle Kommune har formuleret en revideret politik for udvikling af lokalområder og landdistrikter gældende for indeværende valgperiode.

Den politik har været til høring i kommunens 32 lokalråd og bliver i disse dage tilgået af lokalrådene.

Der fremhæves 5 strategipunkter, som ULN lægger vægt på. Et af dem er fx: ”Udvalget vil arbejde for at styrke unges involvering i lokalsamfundet”.

Desuden tilføjer ULN 5 aktuelle temaer, som ligger dem – og Thyregod-Vester Lokalråd – på hjerte. De handler om:

  • Mobilitet
  • Lokale støttepunkter
  • Klima
  • Aktive borgere
  • Nye boliger på landet
Download