Vejudvalget mødes med kommunen

Trafikale udfordringer i Thyregod skal nu drøftes med ledende medarbejdere fra kommunens Anlæg & Infrastruktur-afdeling. Ved samme lejlighed har kommunen ønsket at fremvise det igangværende projekt for en cykelsti fra Thyregod til Vesterlund (etape 1) og høre vejudvalgets input til det.

Vejudvalget i Thyregod er lykkedes med at få et møde i stand med ledende medarbejdere fra Vejle Kommune. Det er blandt andre trafikplanlægger Majken Kobbelgaard Andersen, der kommer til Thyregod for at høre nærmere om vores trafikale udfordringer. Mødet afholdes torsdag den 7. juli klokken 15.


Vejudvalget er etableret i 2021 på initiativ af lokalrådet. Udvalget består af 2 repræsentanter fra lokalrådet, Ove Kristensen og Jean Darly, og 2 repræsentanter fra Borgerforeningen, Heidi Høgh og Elvin Christensen, samt borger Peter Pagaard.

Vejudvalget i Thyregod har tidligere fremsendt en udførlig gennemgang af byens trafikale problemer inklusive praktiske løsningsforslag til kommunen. Det drejer sig om:

  • Hjælp til at lede tung trafik udenom bymidten.
  • Parkering af biler og afvikling af gående, cyklende og kørende trafik i Borgergade.
  • Uhensigtsmæssigt placerede P-pladser i Søndergade ud for Søndre Stationsvej.
  • ”Kirkekrydset” mellem kirken, skolen og Det gamle Bageri.
  • Fartdæmpende foranstaltninger på Vestre Allé
  • Uhensigtsmæssig udformning af fartdæmpende foranstaltninger i Søndergade.

Se detaljer og billedmateriale i bilag til lokalrådets referat fra mødet d. 23.02.2022.

Vejle Kommune vil også fremvise igangværende projektplan for cykelstien (etape 1) og høre vejudvalgets input.
Vejle Kommune vil også fremvise igangværende projektplan for cykelstien (etape 1) og høre vejudvalgets input.