Borgermøde onsdag den 15. juni kl. 19.00

Informationsmøde i Center Thyregod i hallen om mulighederne for fællesvarme.

Lige nu undersøges mulighederne for fællesvarme grundigt og professionelt – enten i form af et lokalt varmeværk placeret i Thyregod eller i form af en opkobling til eksisterende fjernvarmeværk.

Den 15. juni fremlægger firmaet ”& green project” resultatet af denne undersøgelse og af planerne for det videre forløb.

Tilmelding ikke nødvendig. ”& green project” er vært ved en mindre forfriskning.

Med venlig hilsen

Fællesvarmegruppen
Jean Darly, Søren Sørensen, Bjarne Boysen

Fællesvarmegruppen
Fællesvarmegruppen