Færdiggørelse af cykelstien mellem Vesterlund og Thyregod.

Det er godt, at vi har fået en halv cykelsti – men vi har brug for en hel!

Forhandlingerne i byrådet omkring budgettet for 2024 går snart ind i en afgørende fase. Derfor har lokalrådet henvendt sig til Vejle Kommune og tilkendegivet vores fortsatte behov for at få en hel cykelsti – den eneste logiske løsning som færdiggørelse af en halv cykelsti.

Lokalrådet trækker desuden på gode lokale kræfter i byrådet: Gerda Jørgensen, Give, formand for Teknik og Miljø, Jørgen Mikkelsen, Kollemorten, Svend Erik Nielsen, Bredsten samt Niels Klemmensen, Thyregod – suppleant til byrådet. Vi har allerede fået konstruktive tilbagemeldinger fra flere af dem til, hvordan vores sag kan gribes an.

Desuden har vi i denne sag gode kontakter i kommunens administration: Henriette Munkedal, som er projektleder i "Anlæg og Infrastruktur samt Peter Sepstrup, som er lokalrådets normal indgangsperson til den kommunale administration.

Men intet er afgjort endnu.

Her er lokalrådets brev (ekskl. bilag) til Vejle Kommune:

Til rette vedkommende i Vejle Kommune

Færdiggørelse af cykelstien mellem Thyregod og Vesterlund

Vi ønsker fortsat på vegne af Thyregod-Vester en cykelsti mellem Thyregod og Vesterlund. Det er et brændende lokalt ønske og meget meget vigtigt for os.

I 2023 blev den første etape af cykelstien åbnet – fra Thyregod og et stykke ud mod Vesterlund. Nu beder vi, om at Vejle Kommune træffer den logiske beslutning og gør arbejdet færdigt i 2024, så vi får en hel cykelsti – helt frem til Vesterlund.


Med venlig hilsen
Thyregod Vester Lokalråd

Jean Darly (formand)                       Bjarne Boysen (næstformand)
T: 25159515                                       T: 24643663
M: Jean@Darly.dk                             M: Boysen.Bjarne@gmail.com