Vejudvalget

Vejudvalget har været - og er - i dialog med Vejle Kommune om en række af Thyregod by’s trafikale udfordringer.

Læs her et bilag, som beskriver både Vejudvalgets oplæg til kommunen og kommunens tilbagesvar – samt et bilag med Vejudvalgets efterfølgende reaktion til kommunen.


Konklusionen må være: ” Rom blev ikke bygget på én dag, men Vejudvalgets gode arbejde bærer frugt – og dialogen fortsætter.”

Vejudvalget er en arbejdsgruppe, der refererer til lokalrådet og består af Ove Kristensen og Jean Darly fra lokalrådet, to repræsentanter fra borgerforeningen samt borger Peter Pagaard.

Luftfoto Borgergade