Lokalplan 1377 vedtaget i Teknisk Udvalg.

Lokalplan 1377 handler om 93 nye boliger på knap 10 hektar jord syd for Skovlunden i Thyregod. Efter godkendelsen i Teknisk Udvalg skal sagen nu behandles i Økonomiudvalget og dernæst i byrådet.

Der var i lokalplanens høringsfase indkommet en række indsigelser. Administrationen og Teknisk Udvalg har forholdt sig til indsigelserne, som dog ikke har givet anledning til ændringer i plangrundlaget.

Udpluk i bemærkningerne til indsigelserne fra ”Teknik & Miljø”-afdelingen:

  • ”at det er relevant med hastighedsdæmpende tiltag på den eksisterende del af Skovlunden. I den forbindelse vil forhold i krydset mellem Søndergade og Skovlunden også blive vurderet nærmere.”
  • ”Samtidigt er det af hensyn til trafiksikkerheden vurderet, at hastigheden skal nedsættes til 40 km/t.

Se referatet fra mødet i Teknisk Udvalg den 18. juni inklusive indsigelsesnotat – klik her og læs under punkt 136.

Lokalplan 4