”Bysyn” i Thyregod-Vester

Lokalrådet mødes med repræsentanter for kommunen til et såkaldt bysyn i starten af juni.

Bysynet giver os en direkte mulighed for at præsentere ønsker til Vejle Kommune først og fremmest omkring trafikale og vejmæssige forhold i hele Thyregod og Vester sogne.

Sidste års bysyn drejede sig om forhold i Thyregod by – se mere her. I det kommende bysyn vil lokalrådet følge op på emnerne fra sidste år.

Hvis der er andre emner i hele Thyregod-Vester, som skal bringes i spil, så kontakt os gerne - mail / sms/ ring / ... - og gerne senest mandag d. 22. maj, så vi har mulighed for at forberede bysynet så godt som muligt.

NB:
Ønskerne om fartdæmpning i Skolegade og på Solsortevej er noteret. Det samme gælder trafikafviklingen i krydset mellem Hindskovvej og Søndre Stationsvej.

Miniméring af tung trafik i byen
Miniméring af tung trafik i byen