Stor betydning for udviklingen i lokalområder

Borgerforeninger, beboerforeninger og lokalråd over hele landet bidrager med engagement, idéskabelse og ressourcegenerering til at udvikle de nære lokalsamfund. Det viser et nyt studium fra Center for Landdistriktsforskning under Syddansk Universitet.

Det er den første landsdækkende kortlægning af arbejdet i borgerforeninger, lokalråd og lignende organiseringer.

Studiet viser, at foreningerne har stor betydning for udviklingen i de danske lokalområder.

- Lokalsamfundsforeninger spiller både en udviklingsmæssig og en demokratisk rolle i det lokale demokrati. En velfungerende organisering i lokalsamfundsforeninger kan betyde, at der skabes rum til at ’sætte i værk’ i lokalsamfundet. Foreningerne kan også være med til at sikre, at borgerne føler sig hørt og har adgang til at gøre deres indflydelse gældende i lokalsamfundet, fortæller landdistriktsforsker Annette Aagaard Thuesen.

Læs mere her.

Center for Landdistriktsforskning afholder den 27. april kl. 16.00-17.15 et online møde for at dele og drøfte nogle af resultaterne. Har du lyst til at deltage, kan du tilmelde dig her.