Hvordan tiltrækker vi og fastholder børnefamilier?

Børn og børnefamilier er en meget vigtig del af lokalsamfundets kapital. De skaber liv og aktivitet på mange forskellige måder.

Hvordan kan vi sikre, at Thyregod-Vester bliver ved med at være et godt sted for børn at vokse op? Hvor kan vi gøre tingene bedre?

Der er masser af ting, vi kan gøre i Thyregod-Vester for både at tiltrække og fastholde børnefamilierne. Gør dig dine overvejelser om, hvad vi kan gøre, og kom og deltag i borgersamtalerne på work shop’en den 27. januar. Dine tanker og ideer er vigtige.