Borgerprojekter 2020/ 2021

Se her hvilke borgerprojekter i Thyregod-Vester, som er støttet økonomisk af Vejle Kommune i 2020/ 2021.

 • Thyregod-Vester Borgerforening og Lokalråd:
  Nytårskur. Møde, hvor alle områdets foreninger inviteres for at skabe netværk og idégenerere.

 • Vesterlund Beboerforening:
  Teateropstart. Opstart på ny udendørs scene i Vesterlund.

 • Odderbæk Vandløbslaug:
  Genetablering af pælemarkering af stiruter.

 • Thyregod-Vester Borgerforening:
  Indkøb af bænke. Stisystemet i og omkring Thyregod bliver brugt meget, og der mangler muligheder for at holde et lille hvil.

 • Thyregod Fritidscenter:
  Borde-bænkesæt til vores nye madpakkehus.

 • Vesterlund-Give Teaterforening:
  Koncert i Multihuset i Vesterlund. Genstart af lokale aktiviteter efter covid-19.

 • Foreningen Det gamle Bageri:
  Etablering af en klub, et mødested, café i Thyregod.

 • Thyregod-Vester Lokalråd:
  Infostandere. Tre holdere til skilte.

 • Thyregod-Vester Lokalråd:
  Endevæg i madpakkehus ved Hastrup Skov Legeplads.

 • Thyregod-Vester Lokalråd:
  Renovering af bålhytte. Opstilling af ny bålhytte på fællesområde.

 • Vester Sogns Beboerforening:
  Toilet- og redskabsbygning.

 • Sportsforeningen Frem Thyregod:
  Etablering af en multibane med tilhørende legeplads i rummet mellem hal og skole.