En grøn julegave til Thyregod

Næste trin i biodiversitetsplanen er nu gennemført i Thyregod. Det kan ses på Norlyks Plads og i Skovlunden på plænen skråt overfor den store eg.

Den mest iøjnefaldende del af planen, som gennemføres i samarbejde med kommunens Vej & Park-afdeling og blev påbegyndt i sommeren 2022, er uden tvivl staudebedet på Norlyks Plads og ændringerne omkring C. A. Thyregods mindesten.

Men nu er der også plantet syv højstammede hvidtjørn på Norlyks Plads – ca. fire meter høje. Desuden er der sat en blanding af blomsterløg – krokus, botaniske tulipaner, perlehyacinter, vibeæg m.m. – som blomstrer fra februar til maj.

På pladsen i Skovlunden er der plantet en snes forskellige hjemmehørende, hvidblomstrende buske.

Den røde tråd gennem alt det grønne er at løfte den biologiske mangfoldighed – flere bier, flere sommerfugle og insekter i det hele taget samt flere levesteder og mere føde til fuglene. Men også med den slet skjulte bagtanke at vores skønne by samtidigt bliver grønnere og kønnere.

Følg biodiversitetsplanen her.

Fra Grundtvigs Plads
Fra Grundtvigs Plads