Opstartsmøde om fællesvarme

Fællesvarmegruppen og ”& green project” afholdt opstartsmøde tirsdag aften. Målet med arbejdet er først at undersøge mulighederne for at få fællesvarme til Thyregod og eventuelt også Vesterlund. Hvis dét viser sig at være økonomisk realistisk, er næste mål at udarbejde projektplan og gennemføre den.

Dagsordenen var:

 1. Status på screening.
 2. Status på hjemmeside.
 3. Stiftelse af a.m.b.a.
 4. Vedtægter, almindelige bestemmelser og tekniske bestemmelser.
 5. Planlægning af borgermøde (informationsmøde).
 6. Tilkendegivelser fra borgerne.
 7. Fastlægge forbrugerøkonomi.
 8. Planlægning af det mobile kontor.
 9. Placering af varmecentral og byggeplads.

Mødedeltagerne var: Fællesvarmegruppen, Jean Darly, Søren Sørensen, Bjarne Boysen og
                                  "& green project", Stig Caspersen, Verner Rosendal.

Stig Caspersen og Verner Rosendal vil vi komme til at samarbejde meget med om fællesvarme fremover.

Stig Caspersen       og   Verner Rosendal
Stig Caspersen og Verner Rosendal

Stig Caspersen:

Jeg vil gerne være med til at få ting til at ske. I min tid i fjernvarmebranchen har jeg set mange initiativer, der aldrig er blevet til noget, fordi kræfterne og kompetencerne ikke var til stede. Jeg tror på at vi gennem aktive partnerskaber, kan udvikle fjernvarme til gavn for forbrugere, samfund og klima.

Verner Rosendal:

Jeg brænder for at udnytte de store mængder procesvarme industrien idag producerer, men som desværre ikke udnyttes. I en tid, hvor klimaet er truet og miljøet er i fokus, må vi gøre alt for at udnytte vores ressourcer bedst muligt. Jeg tror på at vi både ved at udnytte kendte teknologier og selvfølgelig udvikle nye kan gøre langt mere end i dag.