Velkomst til nye borgere i Thyregod-Vester

Enhver tilflytter ved, hvor det varmer at blive godt modtaget blandt sine nye naboer og sit nye lokalsamfund.

I Vesterlund og omegn

er velkomsten for længst sat i system i form af en 20-siders brochure, som byder nye beboere velkommen og informerer om mange væsentlige ting i Vester Sogn. Det er beboerforeningen og menighedsrådet, der står bag brochuren og holder den opdateret.

I Thyregod og omegn

blev der kort før jul-2021 oprettet en velkomstgruppe. Ambitionen og håbet i Thyregod-velkomstgruppen er - ligesom i Vesterlund - at tilflytterne skal føle sig velkomne fra begyndelsen og finde sig godt tilrette samt blive aktive borgere i lokalsamfundet.

Hvad gør velkomstgruppen:

  • Det helt centrale element er kort og godt, at en repræsentant for velkomstgruppen går hen til tilflytterne, banker på døren og siger goddag og velkommen til Thyregod!
  • Tilflytterne får et velkomstbrev med en kort introduktion til, hvad lokalsamfundet kan byde på, og hvor der bl.a. bliver gjort opmærksom på borgerforeningens og lokalrådets hjemmesider og på facebook-grupperne "Thyregod og omegn" samt lokalrådets facebook-side
  • Desuden modtager tilflytterne en lille erkendtlighed i form af en pose kaffe fra Brugsen, en fribillet til svømmehallen til husets beboere og et års-medlemskort til Thyregod-Vester Borgerforening samt senere en fribillet til Thyregod-revyen. 

”Velkomstambassadører”
Hvordan holder vi så øje med tilflytterne? Desværre forhindrer EU’s GDPR-lovgivning Vejle Kommune i at fortælle os, når der kommer tilflyttere. Køb og salg af boliger er dog offentligt tilgængelige.

Men det helt centrale element er et netværk af velkomstambassadører i byen og oplandet. En velkomstambassadørs opgave er ganske enkelt at holde øje med, når der kommer en ny borger på vejen – og derpå give besked til velkomstgruppen.

Det kan ske ved maile/ sms’e/ telefonere / give en personlig besked til enten
* Bjarne Boysen, T: 24643663, M: boysen.bjarne@gmail.com eller
* Lillian Christoffersen, T: 24630158, M: LillianChristoffersen@gmail.com eller
* at sige det til Gitte Norlyk omme i Brugsen.

Derefter rykker velkomstgruppen ud.