Medlemstallene i idrætsforeningerne

I Vejle Kommune var 42,5 procent af borgerne medlem af en idrætsforening i 2021 ifølge DGI og DIF. Det er pænt over landsgennemsnittet.

Knap 50.000 borgere i Vejle Kommune var i 2021 medlem af en idrætsforening ifølge tal fra DGI og DIF. Helt præcist er der registeret 49.427 medlemmer i 212 idrætsforeninger i kommunen. Der er sket et lille fald siden 2020 på 329 medlemmer svarende til 0,7 procent.

42,5 procent af borgerne i Vejle Kommune var medlem af en idrætsforening i 2021. Landsgennemsnittet er på 38,2 procent.

Idrætsforeningerne i Vejle Kommune som helhed har blandt andet oplevet fremgang inden for floorball (med en medlemsfremgang på 15,9 procent) og fodbold (med en stigning på 9,8 procent). Men også badminton og svømning har haft medlemsfremgange fra 2020 til 2021.

Størst tilbagegang har man oplevet indenfor fitness med en tilbagegang i medlemstallet i Vejle Kommune på 18,4 procent.