Lokalplan godkendt i Teknisk Udvalg

Forslaget til lokalplan for nyt boligområde syd for Skovlunden sendes nu videre til godkendelse i Økonomiudvalg og derefter i byrådet. Efter endelig godkendelse skal lokalplanen i offentlig høring i 5 uger.

Lokalplan m.m. kan læses i sin helhed i referatet fra mødet den 6. februar Teknisk Udvalg – klik her og åbn punkt 26.

Her er nogle korte uddrag:

  • Planen går ud på at åbne for bygning af 93 nye boliger på grunde varierende fra 400 m2 til 1200 m2.
  • Tilkørslen til området sker ad den nuværende ved op ad Skovlunden. Den sydligste del af vejen skal udvides lidt. Der forventes i lokalplanen behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger. Disse er dog ikke planlagt og heller ikke budgetlagt.
  • Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan i tilfælde af ekstrem nedbør, og der etableres to regnvandsbassiner i området.
  • Der forventes en stigning i antal børn i den skolepligtige alder fra 12 børn i 2025 til 43 i 2032.
Skitse fra lokalplanforslaget.
Skitse fra lokalplanforslaget.