Aldersfordeling i Thyregod og Vester sogne

Se hvordan de 2429 borgere i Thyregod Sogn og Vester Sogn fordeler sig på alder. Statistisk udtræk fra Vejle Kommune.

Pr. 31. marts 2023 var der 2072 borgere i Thyregod Sogn og 357 i Vester Sogn.

Aldersfordelingen er i store træk ganske ens i de to sogne. Set under lup er der procentvis en anelse flere børn og unge - op til 17 år - i Thyregod, end der er i Vester Sogn. Men Vesterlund Efterskole's elever har hjemmeadresse hos forældrene, så de er jo ikke med i disse tal, med mindre de kommer fra Vester Sogn.

Måske vil det forbavse nogle, at den procentvise aldersfordeling i Thyregod Sogn til forveksling ligner aldersfordelingen i Danmark som helhed! Ikke desto mindre er det tilfældet.

Demografi Vester 21.03.23
Demografi Thyregod 31.03.23