Befolkningstal i kommunens byer

Befolkningsbevægelser i Vejle Kommune 2022, fordelt på byområder. Opgørelsen er lavet den 10. januar 2023.

Se opgørelsen her.

Der har været en lille befolkningstilvækst i Thyregod siden 2021 på netto 10 personer. Vesterlund er ikke med i opgørelsen, men sorterer under "landboområder".

Give har haft en pæn tilvækst på 2,9%. 

Godt og vel halvdelen af kommunens borgere bor i Vejle by.