Befolkningsprognose for Thyregod

3,9% flere indbyggere i Thyregod om 10 år. Især vokser byen de næste 3 år.

Vejle Kommunes befolkningsprognose viser en forventning om 10,6 flere borgere om 10 år i kommunen som helhed.

I Give by forventes en befolkningstilvækst på 16,1%.

Prognosen er lavet på baggrund af historiske data og fremtidige forventninger til flyttemønstre, fertilitetsniveau og levealder - samt effekten af den forventede boligudbygning i kommunen.

Se flere tal her.