197.850 kroner uddelt

Så mange penge er fordelt i år fra Vejle Kommunes Natur- og stipulje. De er fordelt på 11 projekter.

I alt 16 projekter søgte om tilskud inden ansøgningsfristen 1. april, og disse 11 projekter fik tilskud:

 • Hegning § 3 område Ollerup: 11.500 kr.
 • Oprensning af sø ved Højen: 3.850 kr. 
 • Genskabelse af sø til løvfrøer ved Tiufkær: 25.250 kr. 
 • Blomstereng ved Sønderdalen: 15.000 kr. 
 • Indhegning af lysåbent naturområde ved Kølholt: 36.250 kr. 
 • Hjertestier i Gårslev og Gauerslund Skov: 9.000 kr. 
 • Bro ved Spejderhytte i Egtved: 2.500 kr.
 • Opgradering af sti ved Jerlev: 40.000 kr. 
 • Arbejdsskur på Himmelpind: 5.000 kr. 
 • Hakkehuset i Rugballe Mose: 24.500 kr. 
 • Sandvad natur- og biodiversitetsområde: 25.000 kr.

Natur- og stipuljen har eksisteret siden 2007 og har til formål at støtte lodsejere, organisationer og lokalråd, der lægger et stort, ulønnet arbejde i naturpleje-, naturgenopretnings-, frilufts- og stiprojekter til gavn for alle i kommunen. Til dato har kommunen støttet i alt 156 projekter.

Næste ansøgningsrunde:
Midler fra Natur- og Stipuljen gives målrettet til områder med høj biodiversitet og giver dermed lodsejere mulighed for at støtte, at Vejle Kommunes biodiversitetsplan realiseres. En anden type projekter, som modtager støtte, er stier samt formidling og opholdssteder i naturen.

Har du ideer til relevante projekter i Thyregod-Vester til næste ansøgningsrunde, så kontakt gerne lokalrådet.