Forslag til lokalplan: 93 boliger ved Skovlunden

Teknisk Udvalg behandler tirsdag d. 6/2 forslag til ny lokalplan om 93 nye boliger syd for Skovlunden.

Teknisk Udvalg behandler tirsdag d. 6/2 forslag til ny lokalplan om 93 nye boliger syd for Skovlunden.

Fra udvalgets dagsorden:

”Lodsejer har anmodet om planlægning for et område syd for Skovlunden i Thyregod. Området på cirka 9,9 hektar er udlagt i en kommuneplanramme, hvor anvendelsen er fastlagt til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. Området rummer markareal, en kort strækning af den eksisterende vej, Skovlunden, og et smalt areal til udvidelse af denne vej.
Der ønskes mulighed for at opføre 93 boliger, fordelt på 48 tæt lav boliger som dobbelthuse og 45 åben lav boliger, herunder seks mindre åben lav boliger på kompaktparceller.”

Efter behandling i Teknisk Udvalg, skal sagen behandles i Økonomiudvalget og derpå i byrådet, inden den kan sendes til offentlig høring.

Lokalplan 2